Říjen 2012

Poradňa ONE BRAIN / kineziológia

9. října 2012 v 15:10 | M. |  Články

Poradňa ONE BRAIN / kineziológia
Nekonečné možnosti pri riešení rôznych problémov

Ľudské telo je biologický počítač s veľkou pamäťou. Zapisuje a registruje každú mikrosekundu nášho života. Všetky informácie kladné i záporné sa sústreďujú do bunečnej databázy mozgu i tela. Každá myšlienka a emócia má vplyv na napätie svalov. Opakovaný stres narúša rovnováhu a obranyschopnosť organizmu. Negatívny zážitok v prítomnosti je umocnený nespracovanými zážitkami z minulosti. Človek dostáva od preťaženého mozgu skreslenú spätnú väzbu a reaguje neadekvátne na vonkajšie podnety.
Počas konzultácie sa robia jemné svalové korekcie (kineziológia), ktoré napomôžu uvoľniť stres z bunkovej pamäte. Vynoria sa súvislosti medzi problémom v súčastnosti a jeho emocionálnou príčinou v minulosti. Dochádza k pochopeniu.
Mozog začne vnímať podnety v prítomnosti reálne a VIDÍ RIEŠENIA.
Najčastejšie nespracované zážitky z minulosti:

krivdy z detstva:
neželané počatie, zlé súrodenecké vzťahy, žiarlivosť na súrodenca, prísna výchova,vysoké nároky rodičov, dospelých, slabá rodičovská starostlivosť, úmrtie blízkej osoby, iná strata, rôzne zmeny (škola, bydlisko, kamaráti), despotický učiteľ, nezvládanie učiva, rozvod rodičov, odlúčenie (pobyt v nemocnici, inde), vylúčenie z kolektívu rovesníkov, šikanovanie, ponižovanie, výsmech za výzor, týranie (psychické/fyzické) a pod.
- dospievanie:
neadekvátna výchova bez zohľadnenia individuality,
akákoľvek zrada / zlyhanie (priatelia, rodič, pedagóg, láska),
zlyhanie v škole (prijímačky/skúšky), alkoholizmus, drogy, cigarety
- dospelosť:
vojenčina, manželstvo, neželané tehotenstvo (materstvo / otcovstvo), neplodnost, potrat / interupcia, nevera partnera, odlúčenie manželov, nová rodina (svokor-svokra atd.), zamestnávateľ, strata zamestnania, materská dovolenka, strata domova, závislosti, depresie, znížené sebavedomie, strachy a fóbie vid.TEST

Odporúčanie na celý rok

9. října 2012 v 15:04 | M. |  Novinky


Treba SPOMALIŤ svoje kroky životom, aby bol čitateľnejší a zmysluplný s inou KVALITOU BYTIA. /Žijeme rýchlo, zmysel nášho života uteká pred nami.../
Uvedomiť si, že NÁHODY neexistujú.
Všetko, dobré aj zlé, má zmysel. Náhody - t.j. Koincidencie, teda...ZHODY / kladné, či záporné/ sa dejú pre náš osobný rast.
Každý nám nesie nejakú správu, posolstvo. Ak nie sme schopní správu dešifrovať, pri stretnutí s INOU OSOBOU, vysielajme zo srdcovej čakry LÁSKU. Tým sa vytvoria lepšie podmienky na odozdanie vzájomného posolstva.
Vedome sa cvičme v napájaní na Univerzálny zdroj energie a predlžujme intervaly a kvalitu spojenia: Plný dych do brucha aspoň 24 hod.denne...
Nečistoty mysle:
túžba
nenávisť
nepokoj
pasivita
neistota
Opak nečistôt:
múdrosť
porozumenie

pokoj

bdelosť
istota
Dá sa to dosiahnúť v ,,duchovnej dielni´´ človeka:
Ak odmietneme všetku túžbu, objaví sa múdrosť, ak odmietneme všetku nenávisť, objaví sa porozumenie, ak odmietneme všetok nepokoj, objaví sa pokoj, ak odmietneme všetku pasivitu, objaví sa bdelosť, ak odmietneme všetkú neistotu, objavi sa istota.
Marián Repka:z knihy Celestínske proroctvo je v každom z nás