Září 2012

O mne

4. září 2012 v 16:00 | Milka Baštová |  O mne
Milka Baštová


Po štúdiu kultúrno-výchovnej práce a jej riadenia v Bratislave, som desať rokov pracovala ako dramaturg na tvorbe a realizácii programov pre dospelých, deti a mládež.
Od r.1980 som začala pôsobiť v oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania.
Absolvovala som vzdelávacie programy a kurzy psychohygieny, orientálneho brušného tanca, muzikoterapie,
relaxácie, meditácie, Silvovej metódy,
dlhoročný výcvik valeológa MUDr.Vladimíra Savčenka ( valeológia- veda o zdravom životnom štýle),
osvojila som si nástroje kineziológie - terapeutickej metódy ONE BRAIN (odblokovanie),
intergrálnu jogu, radžajogu, kde som získala príslušné certifikáty.
Na vlastnej empírii som chcela vyskúšať, aké metódy môžu byť užitočné pre moderného človeka na skvalitnenie jeho každodenného života. So získanými skúsenosťami sa rada podelím, s každým, kto je pripravený pracovať na sebe.
V rámci svojej agentúry AKLIM som organizovala a viedla kurzy jogy, spirituálneho brušného tanca, sebapoznávania, relaxačné a antistresové programy pre odbornú i laickú verejnosť.


Zameranie: Mimoškolská výchova a vzdelávanie od r.1980

Referencie:

Príležitostná spolupráca s médiami: Slovenský rozhlas,
Rádio Rock FM, Rádio OKEY,TA 3, Petržalská televízia,
STV Bratislava ( Vadkerty Talkshow, Babinec),
Slovenka, Život, Senčan, Senecko, Merkúr a iné.


Bývalí i súčasní klienti: PKO Bratislava,
Spoločnosť čekoslovensko-indického priateľstva,
MsKs Vajnorská BA, Alchemilka, Hotel Senec, ANIMA Košice, UNILITAS BA, Centrum nezávislej žurnalistiky,
ATC Marie Judová Banská Bystrica,
TIMAN s.r.o. Banská Bystrica,
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR,
Škola verejného zdravia, štúdio Lotos Ba,

Orange Slovensko a.s., Prvá stavebná sporiteľňa, ZORA centrum Bratislava, AQUA gold Slovakia s.r.o., MsKS Šaľa, Cultus Ružinov a.s. Bratislava, materské škôlky, školy,
verejné kurzy, nadácie a občianske združenia
Slovindia Piešťany,Ganesha klub Piešťany


Pohybové kurzy: Joga a relaxácia, 5 Tibeťanov, 4 živly, Orientálny brušný tanec
Vzdelávacie kurzy: Antistresový program a tréning relaxačných techník,ONE BRAIN, intuitívna terapia
Senčan-Máj 2007 rubrika Spektrum str.11